TERÀPIA DE PARELLA
TERÀPIA DE PARELLA


La teràpia de parella té com a finalitat ajudar a resoldre els problemes de relació que afecten la nostra parella.

La teràpia de parella és recomanable per a molts tipus de parella. És aconsellable per a les parelles amb problemes de comunicació mutus, com també per a les parelles, amb pocs conflictes, però que desitgen desenvolupar-se i fer créixer la seva relació.

Les causes dels conflictes poden ser molt diversos:
 • Gelosia
 • Infidelitat
 • Problemes de comunicació
 • Relacions amb les respectives famílies extenses
 • Educació dels fills
 • Adaptació a diferents moments del cicle vital
 • Monotonia i repetició de la convivència
 • Dependència o Distanciament de la parella
 • Complexitat a causa de circumstàncies laborals, personals, socials…
 • Malestar de la relació
L’objectiu final de la teràpia és treballar per aconseguir un major benestar en la relació.

Quan es tenen fills, el malestar de la parella també afecta els nens, així com també les funcions parentals. Una parella en conflicte, no pot exercir adequadament les seves tasques de cura i atenció als fills, perquè aquests són els primers receptors del conflictes dels pares. Per tant, treballar per resoldre els conflictes de parella ajuda a millorar la qualitat de relació de la parella com també de la relació amb els fills.

La insatisfacció en la parella arriba quan s’intercanvien poques conductes agradables entre els dos, o quan les interaccions que donen benestar es limiten a una esfera concreta (per exemple, l’econòmica o la sexual) o també quan hi ha relació en què un membre de la parella dóna molt més del que rep.

Cal atendre què passa quan hi ha una necessitat que no es satisfà en la parella, quin tipus d’estratègies o interaccions es poden generar per satisfer-les, com la crítica, discussions, el mal humor, els atacs d’ira, amenaces o fins i tot violència.

La tasca del terapeuta és ensenyar a la parella les habilitats de comunicació perquè augmentin els intercanvis en els que els dos se sentin que obtenen satisfacció i que aprenguin a expressar-se de manera constructiva, tant els seus sentiments positius com negatius
Quines parelles és recomanable que vagin a teràpia?

 • Les parelles amb problemes de comunicació mutus i aquelles que utilitzen la desqualificació, els jocs de poder, el xantatge, la ridiculització, la crítica, les ordres, les amenaces, el sarcasme o altres estils interactius que comporten el malestar d’un component de la parella, o de tots dos.
 • Les parelles que tinguin desavinences, discussions o forts conflictes en la seva relació i que no sàpiguen com resoldre.
 • Les parelles amb pocs problemes, però que desitgen desenvolupar, optimitzar i fer créixer la seva relació.
Què es pot aconseguir en el procés de teràpia de parella?

 • Desenvolupar capacitat per analitzar i comprendre allò que no funciona en la nostra parella: actituds, conductes, sentiments, pensaments.
 • Proporcionar habilitats a la nostra parella per generar alternatives diferents a les “velles formes de funcionar”.
 • Entrenar-se en habilitats de comunicació: desenvolupar estratègies per expressar pensaments, emocions…
 • Aprendre els principis bàsics de la negociació i la solució de problemes.
 • Gestionar l’explosió dels sentiments i conflictes.
 • Abordar els problemes especials com la gelosia, la dependència recíproca de la parella.

Els objectius de la teràpia de parella:

L’objectiu de la teràpia de parella és que la nostra parella aprengui que hi ha opcions diferents de funcionar. És fonamental aprendre que hi ha una part activa i responsable en cada membre de la parella que pot treballar per canviar una situació, per difícil que sembli.

L’objectiu final de la teràpia és treballar per aconseguir un major benestar en la relació.

També hi ha parelles que han decidit que desitgen separar-se i, en aquests casos, la teràpia de parella és un bon acompanyament per fer-ho evitant patiments o conflictes innecessaris.

Contacta amb mi ara

CONTACTAR