Teràpia familiar

En teràpia familiar, s’entén que el comportament d’una persona sempre es dóna en un context i, per tant, sempre hi ha altres persones implicades. El comportament d’una persona està sempre connectada de forma dinàmica als comportaments d’altres persones amb les quals es relaciona, tant si és a casa, en el treball, amb els amics, etc.

El context més significatiu de les persones és la família. En una família s’estableixen relacions i una sèrie de regles. Aquestes regles atorguen al sistema familiar una identitat pròpia, que garanteixen la seva estabilitat i equilibri, sense el qual la família tindria el risc de disgregar-se.

Des del punt de vista de la teràpia familiar sistèmica, els símptomes (tristesa, cansament, ansietat, confusió, etc.) s’entenen en relació al context en el qual sorgeixen, és a dir, en el seu sistema familiar, institucional, social, etc.

En la teràpia familiar s’analitza tant el pacient identificat –el que té el símptoma- dins del nucli familiar (“el deprimit”, “el rebel”, “l’estrany”, “el problemàtic”, etc) i la resta dels membres familiars i com les dinàmiques familiars contribueixen a l’aparició i manteniment del símptoma. Un pacient amb determinades característiques s’explica perquè persisteixen determinats patrons, tant a nivell personal, com a nivell de la dinàmica familiar. Per això, per ajudar a la persona a solucionar el seu malestar implica que ha d’intervenir el sistema familiar.

El treball amb la família se centra a potenciar els recursos de la pròpia família per superar les seves dificultats i ajudar al pacient identificat a superar el seu malestar. El terapeuta familiar té l’objectiu d’aconseguir el canvi en el sistema familiar, tant en els aspectes estructurals, com en la transformació de les interaccions que s’estableixen dins de la família.

La teràpia familiar considera que tots els membres de la família contribueixen activament a la salut mental de tots els components de la família i la teràpia consisteix a treballar aquelles dinàmiques que ajuden a obtenir les pautes que resulten més funcionals i contribueixin activament al benestar de tots.

 
Lluisa Coll, Col.legiada nún. 15985 - T 606 847 070 / contacte
template joomla by JoomSpirit