Teràpia familiar sistèmica

La teràpia familiar té com a objectiu millorar les relacions i comunicació d'un grup familiar observant el seu comportament com un tot, com un sistema. La teràpia familiar està especialment indicada en la resolució de les següents situacions:


• Addiccions d'un membre de la família
• Procés de separació dels pares
• Dificultats de comunicació
• Conducta desobedient i violenta en adolescents
• Rebequeries i rivalitats entre germans
• Enrabiades i rebequeries en els nens
• Resolució de conflictes de convivència
• Desequilibris en l'estructura familiar
• Manca de límits

El diagnòstic familiar es fa per mitjà de l'estudi del seu comportament en una sèrie d'entrevistes. En aquestes entrevistes interacciona amb la família recollint informació mitjançant preguntes directes i circulars, assegurar-se que tots els membres familiars expressin la seva visió particular del problema. La psicòloga passa a conèixer les diferents característiques de la família:

• Desenvolupament de les interaccions i comunicacions.
• Qui parla primer
• Qui parla més
• Quin és el grau de claredat en els missatges
• Qui treu la paraula a qui ...
• Grau de aglutinament familiar
• Regles familiars
• Lleialtat familiar
• Mite familiar
• Aliances, coalicions i triangulacions

En la teràpia familiar és un membre el que presenta una sèrie de símptomes (fracàs escolar, desobediència ...) però tots els seus membres el pateixen i tots poden afectar el canvi. S'evita jutjar tant als membres que no presenten el símptoma com als que si el presenten i es treballa l'enfocament positiu analitzant quins són els punts forts de la família que poden ajudar a la resolució de la problemàtica. El terapeuta desafia la visió adquirida del problema aportant una visió més global i motivant un canvi en el qual tots els membres se senten guanyadors.

Amb la informació recopilada sobre el comportament de la família com un tot, sistèmica, el terapeuta introdueix canvis en la dinàmica habitual que condueixi al grup familiar cap a noves estructures de relació en contraposició amb el "més del mateix" que estanca el procés del reequilibri familiar

 
Lluisa Coll, Col.legiada nún. 15985 - T 606 847 070 / contacte
template joomla by JoomSpirit